Fariko TeamBuilding MBTI

overzicht van de relaties tussen de MBTI types zoals aangeduid door OPP en Keirsey en de onderliggende primaire en secundairy functie attitudes. (ook wel Jungiaanse functies genoemd.)
comments powered by Disqus